Hartelijk dank voor je deelname aan Ride & Run op 28 oktober 2017. We hopen dat het voor jullie een leuke en gezellige dag is geweest, waarbij het samen beleven van een bosrit in herfsttooi centraal stond. Want als fietser of loper samen met een ruiter deelnemen aan een evenement is lang niet overal mogelijk. Juist die gezamenlijke activiteit staat centraal bij Ride & Run.

Als organisatie kijken we terug op een bewogen dag, niet in de laatste plaats doordat de bewegwijzering voor veel consternatie zorgde voor jullie als deelnemers. Als organisatie doen wij er alles aan om in de voorbereiding alle dingen zo grondig mogelijk door te lopen. Belangrijk daarbij is de veiligheid voor deelnemers en paarden. Aan het eind van de dag is het doel een gezellige sportieve dag voor alle deelnemende combinaties.

Routes

Om die beleving leuk, interessant en vernieuwend te houden, treden we zelf ook buiten de gebaande paden. Vandaar dat we variëren in de locaties waar we Ride & Run organiseren. Dat brengt dan ook de uitdaging met zich mee dat je de omgeving moet verkennen om er een mooie, veilige routes neer te leggen. Daaraan is met behulp van externe partijen en vooral ook lokaal bekende mensen ook deze keer weer veel aandacht besteed. Eerst op papier, daarna op de fiets de route verkennen en vervolgens definitief uitzetten. En dan kom je voor het feit te staan dat de afstanden niet blijken te kloppen…

Op dat moment is er voor gekozen om extra lussen toe te voegen aan de route. Achteraf, weet je hoe het anders had gekund, maar op dat moment werd voor die oplossing gekozen. Dat heeft voor een aantal van jullie geleid tot verwarring en het niet kunnen rijden van de geplande route/afstand. Als organisatie betreuren we het zeer dat dit is gebeurd.

Zie ook het bericht hierover op onze website: Dolende ‘riders’ in Deurne.

 

Tijdswaarneming

De verwarring met de route heeft ook tot gevolg gehad dat de tijdwaarneming niet voor iedereen iets zegt over de geleverde prestatie. Immers, als je een extra rondje hebt afgelegd, is de afstand groter en dus de tijd ‘slechter’ en als je het rondje hebt gemist, heb je een ‘super-tijd’ geregistreerd. En wat zegt dan een professionele tijdwaarneming?

Uitslagen Ride & Run 28 oktober in Deurne.

We realiseren ons dat een deel van onze deelnemers, ondanks het feit dat Ride & Run geen wedstrijd is, dit evenement wel zo benadert. En gedreven sporters verwachten geen ‘puzzelrit’. Zij willen hun prestatie meten aan hun voorgaande sportieve prestaties. Als organisatie betreuren we het zeer dat dit element heeft gezorgd voor een smet op de beleving van individuele deelnemers.

Foto’s

Voor de meeste deelnemers gaat Ride & Run om de beleving, samen een gezellige dag op pad in een omgeving. Het wel of niet exact de goede route hebben gevolgd en de geregistreerde tijd waren daaraan ondergeschikt. De prachtige omgeving, de mooie omstandigheden op de route en de weergoden die het evenement tot het eind van de middag gunstig gezind waren, leverden de juiste ingrediënten voor dit dagje uit. Natuurlijk is ook deze editie van Ride & Run weer op de foto vastgelegd.

Foto’s Ride & Run 28 oktober in Deurne.

Sponsoren

Ride & Run is een initiatief van KNHS en Bit, mede mogelijk gemaakt door een aantal zeer betrokken sponsoren: Horsefitshop, Hippisch Centrum Deurne en Runnersworld Ede/Barneveld. Wij danken hen voor hun bijdrage aan deze editie van Ride & Run in Deurne.

Deelnemers

Onze dank gaat vooral ook uit naar jullie: de deelnemers. Want zonder jullie enthousiasme en aanwezigheid geen Ride & Run! We danken jullie voor de deelname, reacties en feedback. Met jullie hulp ontwikkelt Ride & Run zich elke keer weer. We kijken terug op een dag vol uitdagingen, maar vooral op een dag waarbij we hebben kunnen zien hoe geweldig leuk het is om met elkaar het buiten sporten te beleven. We hopen dat we jullie bij een volgende editie in 2018 weer mogen begroeten en dit gevoel opnieuw met elkaar kunnen delen. Graag tot dan!